© Copyright Wijkplatform ZandBinnenBuiten

Welkom bij het Wijkplatform ZandBinnenBuiten


Wij als platformleden horen graag wat er speelt in uw straat, buurt of wijk.

Elke eerste maandag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) vergaderen wij in het Gemeenschapshuis aan de Van Wijkstraat. Hierbij is ook de wijkagente en de gebiedscoördinator van de gemeente aanwezig.

De vergadering begint om 19.30 uur. Voorafgaand is er een inloop spreekuur van 19.00 tot 19.30, waar u altijd welkom bent met klachten, tips of vragen. Bent u niet in de gelegenheid om naar de vergadering te komen, dan kunt u ook gebruik maken van ons e-mailadres: wijkplatformzandbinnenbuiten@gmail.com.

Natuurlijk kunt u ook schriftelijk contact opnemen met het secretariaat van ons wijkplatform of een van onze leden. Zie contact.

Voelt u zich betrokken bij de wijk, dan nodigen wij u graag uit eens een keer langs te komen. Wij zouden graag een paar nieuwe leden verwelkomen.


Henny Damen


Prettige vakantie. De volgende vergadering is op 2 september.